24. 10. 2017

Jak pečovat o brzdy v autě?

Správně fungující brzdová soustava je jednou z nejdůležitějších částí vozidla. Když v autě nefunguje klimatizace, nemusí to mít tak fatální následky z hlediska bezpečnosti, jako nefungující brzdy.

Základní funkce brzd

Brzdy mají ve vozidle dvě hlavní funkce. Nejen, že musí být schopné vozidlo za všech okolností v případě potřeby zastavit, či adekvátně rychle zpomalit, ale také jej zajistit před samovolným pohybem v případě stání.

Princip brzdové soustavy je založen na tření, respektive na zvětšování jeho odporu. Zároveň při brzdění vzniká i velké množství tepla, se kterým si musí brzdové součástky poradit. Toto extrémní prostředí klade u součástek vysoké nároky na kvalitu a údržbu, která by měla být adekvátní i v rámci prevence.

Kontrola brzd

Minimálně každé dva roky by mělo dojít k servisní kontrole brzd. Hlavními komponenty, na které je nutné se zaměřit, jsou brzdové destičky, kotouče a kapalina.

Brzdové destičky a kotouče

Brzdové destičky a kotouče musí pro správnou funkci splňovat jeden základní parametr - minimální tloušťku. U destiček tloušťka třecího materiálu nesmí být menší než 2 mm. U obou těchto komponentů platí, že nesmí být zkorodované, popraskané, drolivé či jinak výrazně opotřebené. V případě, že při pravidelné kontrole narazíte na takové znaky, je nutné tyto díly neprodleně vyměnit. Pozor si ovšem dejte na neoriginální náhradní díly, které často pochází z Číny a jsou velmi nekvalitní, často se dokonce během brzdění rozpadnou.

Brzdová kapalina a těsnění

Také brzdová kapalina a její kvalita výrazně ovlivňuje opotřebení materiálu a tím i bezpečnost. Nejlépe každé dva roky u kapaliny kontrolujte její množství. Spolu s tím se podívejte na těsnění, zda kapalina někde neuniká. Pozor je nutné věnovat také množství vody v brzdové kapalině, její poměr s postupem času roste a u brzd se zhoršují jejich vlastnosti, například brzdná dráha automobilu se může výrazně prodloužit. Bezpečnost vozidla tak klesá.

Pískání brzd

Snad každý řidič se během jízdy někdy setkal s nepříjemný pískáním brzd při zpomalování auta. Tento zvuk bývá ve většině případů způsoben nekvalitními či neoriginálními náhradními díly. Při výměně a údržbě dávejte vždy přednost originálům. Pokud se snažíte ušetřit, může se to projevit, v tom lepším případě právě pískáním brzd, v tom horším případě zhoršenými brzdnými vlastnostmi a opotřebením a rozpadáním se kotoučů a destiček.

Jde nejen o bezpečnost řidiče a pasažérů ve voze, ale i o případné ohrožení dalších účastníků silničního provozu. Nezapomeňte na pravidelné servisní kontroly a na péči o vaše brzdy, jistě se vám to vrátí právě bezpečností a správnou funkčností, a tím se sníží riziko vážných dopravních nehod.Zdroje:

http://www.vseoautech.eu/doplnky-a-prislusenstvi/pece-o-brzdy.htm

http://www.krcmaauto.cz/prakti...

Příhlášení k odběru newsletteru