28. 02. 2018

Samoříditelná auta a co o nich nevíte

Poslední dva roky byly pro auta bez řidičů, tedy samoříditelné vozy, celkem přelomové. Tématem se zabývala snad každá větší automobilka a mnohé z nich se předháněly v tom, kdo přijde jako první s fungujícím prototypem, který mohou nechat brázdit silnice bez nehod a chyb, kdy si řidiči budou moci hodit “nohy na stůl” a nechat se odvézt bezpečně tam, kam potřebují. Tedy podobný systém jako u bezpilotních letadel.

Šest úrovní automatizace vozidel

Samoříditelná auta se dělí do šesti úrovní
Samoříditelná auta se dělí do šesti úrovní

# Úroveň 0

Odborníci rozdělují míru automatizace vozů celkem do šesti úrovní, kdy “Úroveň 0” odpovídá naprosté nesamostatnosti, jedná se o vozidla, která nejsou vybavena tempomatem, ani jinou automatizací, která by nahrazovala některou z činností řidiče. Upozornění na slepé úhly či varování před opuštěním pruhu jsou pouze bezpečnostními prvky.

# Úroveň 1

Druhá úroveň, nazývaná jako “Úroveň 1” je právě tou kategorií, kam spadá aktivní tempomat, který dokáže intuitivně měnit rychlost v daném rozmezí, a to hlavně na dálnici.

# Úroveň 2

“Úroveň 2” se pak vyznačuje schopnostmi analyzování situace a předvídání. Automobil už dokáže reagovat na situaci na silnici a upravit své reakce, stále je ovšem vyžadována kompletní pozornost řidiče, který musí mít ruce připravené na volantu pro případ nutnosti jeho zásahu.

# Úroveň 3

Pro následující “Úroveň 3” je typické rozdělení na jízdu ve městě a na dálnici či jiných otevřených a relativně bezpečných úsecích. Ve městech se třetí úroveň blíží spíše předchozímu stupni, kdy bude stále vyžadována pozornost řidiče, ovšem v případě dálnice již půjde o úplně jinou situaci. Díky lepším senzorům budou auta schopna lépe reagovat na situaci a řidič se tak bude moci věnovat jiným věcem a nemusí být ve 100% pozornosti. Přesně to je úroveň, ke které se blíží Tesla a její automobily.

# Úroveň 4

U další, předposlední “Úrovně 4”, se dá již předpokládat, že vozidla nebudou mít ani volant, ani jiné komponenty, které by řidiči povolovaly případný zásah. Reálně se očekává, že taková auta budeme moci vyzkoušet již do několika let. Jedinou vyjímku budou představovat situace se zhoršenými podmínkami, jako je počasí, či zhoršené podmínky na silnici.

# Úroveň 5

Poslední “Úroveň 5” je kompletně automatizovaná, pro senzory nehraje žádnou roli počasí, zhoršené podmínky, aj. Řidičům už se v tomto případě nebude říkat “řidič”, ale pasažér a jeho role při ovládání vozidla bude maximálně zadání cílové destinace. To už je ovšem celkem vzdálená budoucnost.

Auta bez řidičů, nejdokonalejší verze nebude vyžadovat žádný lidský zásah

Auta bez řidičů, nejdokonalejší verze nebude vyžadovat žádný lidský zásah

Nejznámější výrobci samoříditelných vozidel

O automobilce Tesla jste již určitě slyšeli. Vizionář Elon Musk se kromě elektromobilů zabývá právě také vývojem samořiditelných vozů a jeho plán je, že do roku 2020 budou prodávat až půlmilionu vozů ročně s automatizací mezi úrovní č. 3 a č. 4.

Také Google již testoval auta bez řidiče s takovou mírou automatizace, kdy pasažér pouze sledoval, zda se na silnici neobjevují nějaké abnormální jevy. A také společnost Apple, známá hlavně svými mobilními telefony a počítači, pracuje na vývoji automatizovaných vozů.

Ve Spojených státech dokonce některé firmy testují samoříditelné kamiony pro dálkovou dopravu v místech s nulovým provozem.

I přesto, že je realita stále ještě jiná a samoříditelné vozy na silnici nesmí, je to jen otázkou času, kdy budou tyto vozy usnadňovat mobilitu lidem, kteří žijí s nějakým omezením, a podobně. A co vy, chtěli byste samoříditelné auto?